Genel hatlarıyla departmanımız kulübümüzün adını doğru tanıtım ve reklamlar ile daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlamaktadır. Pazarlama departmanı strateji ve marka olarak iki ayrı bölüme ayrılmaktadır.

Strateji bölümü ; etkinlik konseptini tasarlayıp aynı zamanda reklam ve tanıtımını amaçlayan taktikler ve pazarlama çalışmaları geliştirir.

Marka bölümü ise; öğrencilerin işletme kulübünü nasıl algılaması gerektiğini gösteren algı yönetimi taktiklerini uygulayıp geliştiren bir bölümdür.

Departmanımız bu çalışmalar için sosyal medya ve araştırma ve analiz departmanı ile sıkı ilişkiler içindedir.